CATS RESULT 21-02-2021

CATS RESULT 21-02-2021

SR.NO.NAMECHEMISTRYPHYSICSMATHS
CORRECTASNWEREDTOTALCORRECTASNWEREDTOTALCORRECTASNWEREDTOTALGRAND TOTAL
1Rakshit Mehta89316921883284
2Anshul Sharma10133761020792683
3RITIK911343411993681
4Parvinder993671124571878
5Shashwat Nagar911346921682277
6Saurav Thakur78274614451556
7Jitin Kasana69214713581751
8Nitish Sharma0000006102020
9SAHIL PRAHSAR0000000000